Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) hebben vluchtelingen met een verblijfsvergunning nog steeds grote moeite om aan betaald werk te komen. Uitgerekend is dat gemiddeld 2,5 jaar na aankomst slechts 11 procent een baan heeft kunnen vinden. De SER vindt dat dit een gevolg is van onder meer ontoereikende financiering door de gemeenten.

Een aanzienlijke hoeveelheid statushouders probeert kansen te vergroten met een diploma. Maar ook dan komen een aantal gemeentelijke knelpunten om de hoek kijken. Weinig gemeenten maken gebruik van de mogelijkheid om studeren met behoud van uitkering aan te bieden aan statushouders die geen recht hebben op studiefinanciering. Ook mogen gemeenten voor inburgerende statushouders geen middelen inzetten uit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

De SER adviseert gemeenten nu om meer gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen en voor een meer uniformer ondersteuningsaanbod te zorgen. Daarnaast moet het Rijk de centrale opvang zodanig organiseren dat gemeenten eerder met de begeleiding kunnen beginnen en statushouders al kunnen gaan werken terwijl ze bezig zijn met de inburgering.

Print Friendly, PDF & Email

Bron: Binnenlandsbestuur