Het voormalige havenbekken Nassauhaven verandert dit jaar in een getijdenpark met 18 drijvende woningen. De komst van de havenlofts is definitief, nu de Welstandscommissie van de gemeente Rotterdam woensdag geen bezwaren zag voor de bouw.

De transformatie van de Nassauhaven – het ontwikkelen van een park in een rivier met eb en vloed – is een uniek project. Bij de drijvende woningen wordt gebruik gemaakt van een nieuwe manier van bouwen die rekening houdt met eb en vloed en de verandering van het klimaat. Rotterdam heeft een open verbinding met de zee.

In de Nassauhaven kan het verschil tussen eb en vloed maximaal 2,5 meter zijn. De drijvende woningen kunnen dus met vloed 2,5 meter hoger liggen dan bij laag water.

In januari is in de Nassauhaven begonnen met baggerwerkzaamheden. Dat is nodig om de haven uit te diepen en op deze manier een stabiele onderlaag voor een natuurvriendelijke oever aan te leggen. De oevers van de Nassauhaven waren door de havenfuncties recht en hard en daarmee onaantrekkelijk voor planten en dieren.

Met de natuurvriendelijke oevers kan de natuur weer terugkeren in het gebied. De trapsgewijs aangelegde oevers zorgen voor meer variatie in de visstand en plantsoorten. De Nassauhaven is het eerste getijdenpark in Rotterdam. Ook de Maashaven wordt een getijdenpark.

De drijvende lofts worden gebouwd op het voormalig RDM-terrein en naar verwachting in de loop van 2019 naar de Nassauhaven gevaren. Het project is mede mogelijk door een bijdrage van het Programma Duurzaam. De huizen krijgen onder meer zonnepanelen die zorgen dat aan het eind van het jaar op de energiemeter dezelfde stand staat als aan het begin van het jaar.

De huizen zijn niet aangesloten op de riolering. Het afvalwater worden in een grote bak onder de woningen opgevangen en gezuiverd en vloeit daarna schoon weer terug de haven in.

Print Friendly, PDF & Email