Nederland heeft arbeidsmigranten hard nodig. Komende jaren zal de behoefte aan extra krachten uit het buitenland zelfs alleen maar toenemen. Dat is de conclusie van een studie van SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van uitzendbrancheorganisatie ABU.

Het blijkt dat arbeidsmigranten zorgen voor extra werkgelegenheid, productie en inkomen. Zonder de inzet van deze werknemers verwachten werkgevers dat ze hun productieproces moeten aanpassen, inperken of verplaatsen. Hierbij speelt mee dat de Nederlandse beroepsbevolking vanaf 2021 waarschijnlijk gaat krimpen. ”Arbeidsmigranten zijn simpelweg nodig om de beroepsbevolking op peil te houden”, zegt ABU-directeur Jurriën Koops.

In 2016 waren er in ons land 371.000 arbeidsmigranten uit Centraal- en Oost-Europa actief. Hun bijdrage aan het nationaal inkomen hebben de onderzoekers becijferd op circa 11 miljard euro.

Print Friendly, PDF & Email

Bron: ANP