Nourdin el Quali, fractievoorzitter van de orthodoxe Rotterdamse moslimpartij Nida in de gemeenteraad van Rotterdam en politiek bondgenoot van de PvdA, SP, GroenLinks en de Partij van de Dieren, zou graag zien dat er een landelijke proef zou komen met een vrouwelijke politieagenten met een hoofddoek.

El Quali was verheugd over de uitspraak van Het College van de Rechten van de Mens die de Rotterdamse politie in Rotterdam maandagmorgen discriminatie in de schoenen schoof en jaste er meteen in de loop van de dag voorstel door voor een landelijke pilot. Het bracht hem zelfs het NOS-journaal binnen. Maar wie een voorstander is van afwijkende kleding bij de politie, moet ook toestaan dat Rotterdamse gezagdragers gaan rondlopen met Feyenoord-petjes, Sparta-shawls, Excelsior-lederhosen en SP-buttons. De NOS-journalistiek, die vaak de kritiek krijgt beoorvoordeeld links te zijn, stelde die vraag niet, zodat het standpunt van Nida daarover vooralsnog onbekend is.

Nida kreeg wel onmiddellijk een paar flinke draaien om de oren van het spijkerharde rechtse platform De Dagelijkse Standaard, dat schreef: ‘’Knettergekke uitspraken van El Quali. Maar maakt u zich niet direct zorgen. NIDA loopt hier wat hard van stapel, want de politie heeft nog niet eens gezegd actie te zullen ondernemen op de niet-bindende uitspraak van het krakkemikkige College voor de Rechten van de Mens. Dat men het oordeel gaat bestuderen is het enige wat de wetshandhavers tot dusverre erover kwijt willen. Landelijke proeven met politie-uniformen waarvan de hoofddoek een onderdeel vormt zijn dus nog lang niet aan de orde. Dit is dus allemaal goedkoop politiek winstbejag van een partij die al maanden pusht voor meer hoofddoekjes voor vrouwen. Regelrechte stennisschopperij. Zeker wanneer je daarbij in ogenschouw neemt dat mevrouw de klaagmoslima die kwam uithuilen bij het College zelf een actief lid van Nida is.’’

Resumé. Het College van de Rechten van de Mens beschuldigde de politie van Rotterdam maandagmorgen van discriminatie omdat de vrouwelijke agente Sarah Izat geen hoofddoek mag dragen tijdens de uitoefening van haar werk. De politie besloot tot dit verbod op basis van neutraliteitsmotieven.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is dit thema koren op de molen van de politici. Hieronder de reacties voordat de minister van justitie zei niet van plan te zijn ook maar iets aan het beleid te wijzigen:

Tanya Hoogwerf
(Leefbaar Rotterdam): ‘’Het is echt ongelooflijk hoever sommige instituten meegaan in de islamisering van Nederland. Een hoofddoek hoort niet thuis bij een neutrale overheid. Leefbaar is mordicus tegen.’’

Judith Bokhove
(GroenLinks, Rotterdam): ‘’Gefeliciteerd, Sarah.’’

Leo de Kleijn (SP, Rotterdam): ‘’Scheiding van kerk en staat, zegt Leefbaar in haar verkiezingsprogramma. Neutrale overheid: geen hoofddoekjes bij ambtenaren. Maar wel gemeenteambtenaren die spioneren in de moskee. Hoe hypocriet wil je het hebben.’’

Arno Rutte (VVD, landelijk): ‘’Een uniform is ervoor bedoeld de neutraliteit van de overheid uit te stralen. Religieuze kenmerken doen daar afbreuk aan. Zoals agenten ook geen SP-button of een ADO-sjaal mogen dragen.’’’’

Nourdin el Quali
(Moslimpartij Nida, Rotterdam): ‘’Belangrijk en hoopvol nieuws van de emancipatiestrijd. Nida pleit voor pilot bij politie Rotterdam voor een inclusief politieuniform.’’

Geert Wilders (PVV-leider): ‘’Stop die waanzin. erbieden die islamitische hoofddoek! En afschaffen dat College voor de Rechten van de Hoofddoek.’’

Sjors van Maurik (Stadswacht): ‘’Het rechtssysteem in Nederland is gemaakt toen er nog geen vliegtuigen bestonden. Het wordt tijd dat er eens aan gesleuteld wordt.’’

 

Print Friendly, PDF & Email