Het door de islam geïnspireerde Nida in Rotterdam heeft zich geërgerd aan het politieoptreden op 8 mei aan de Coolsingel waarbij een man – naar het inzicht van fractieleider Nourdin el Ouali – ‘’hardhandig tegen de muur wordt gewerkt’’ door twee politieagenten.
Omdat de arrestatie gefilmd is en daarna op verschillende sociale media circuleerde kwam er bij Nida een stroom van verontwaardigde reacties op gang.  |

‘’Dit incident staat ons inziens niet op zichzelf, maar past binnen een brede context van hoe wij omgaan met de rol van de politie in onze samenleving’’, aldus Nida, dat spreekt over disproportioneel geweld bij de politie en verder generaliseert dat er geen vertrouwen is tussen burgers en politie.

Gesteund door Lies Roest (GroenLinks) en Tjalling Vonk (CU SGP) wil El Ouali nu van het stadsbestuur weten of er een reconstructieschets bestaat van de exacte gebeurtenissen bij de aanhouding en wat de mogelijkheden zijn om het vertrouwen tussen alle burgers en de politie te herstellen.

‘’Nida spreekt dus ook namens mensen die wel en zelfs fors vertrouwen in de politie hebben en daarom is deze vraag aan het college geen vraag maar een stellingname’’, vindt socioloog drs. Sjors van Maurik. ‘’Nida wil bijeenkomsten organiseren, die toegankelijk voor iedereen zijn, waarin goede informatie en uitleg aan de burger wordt gegeven over bepaalde bejegeningsacties, politieoptredens of aanhoudingen. Dat gaat wel erg ver en wordt langzamerhand de omgedraaide wereld. Als mensen zich gedragen hoeft de politie niet in te grijpen, dus ook niks te verantwoorden.’’

Print Friendly, PDF & Email