Winkeliers, politie en het Openbaar Ministerie (OM) willen rondreizende criminelen beter aanpakken door informatie over hen te verzamelen in een landelijk register. Ze kunnen daarin gegevens delen over de veelal internationaal opererende bendes, die zich vaak schuldig maken aan inbraken en (winkel-)diefstallen en dan weer verder trekken.

De informatie moet de opsporing en vervolging door politie en justitie makkelijker maken. De nieuwe aanpak is vastgelegd in een convenant dat woensdag is ondertekend door Detailhandel Nederland, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie. Ze werken samen met de stichting GIO, die toezicht houdt op de privacy-wetgeving. De maatregel sluit volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan op de taskforce mobiel banditisme, die onlangs is opgericht.

”Winkeliers lopen jaarlijks honderden miljoenen euro’s schade op door deze bendes. Door landelijk samen te werken en bepaalde gegevens te delen, kunnen bendes eerder worden ontmaskerd en aangepakt en winkeliers sneller worden gewaarschuwd”, zei Bert van Steeg van Detailhandel Nederland.

Print Friendly, PDF & Email

Bron: ANP