Minister Ollongren heeft een WOB-verzoek over de fusie van Woonbron en Humanitas Huisvesting gehonoreerd. Beide corporaties weigerden de zienswijze van hun huurdersorganisaties over de voorgenomen fusie openbaar te maken. Ook de huurdersorganisaties, CPRW en Huurdersbelangen Humanitas Huisvesting, zelf waren niet bereid inzage te geven.
Om het 29 januari 2018 gedateerde document te mogen inzien is een WOB-procedure nodig geweest. Opvallend bij de behandeling van het verzoek was dat Ollongren de dwarsliggende corporaties en huurdersorganisaties niet heeft gevraagd om te protesteren tegen de goedkeuring, die de minister aan het verzoek wilde geven. En inmiddels heeft gegeven.
De reden daarvan is dat de ter inzage gevraagde zienswijze slechts een enkel zinnetje bevat. Deze luidt: “Beide huurdersorganisaties gaan akkoord met de voorgenomen fusie tussen Stichting Humanitas Huisvesting en Stichting Woonbron”. Het was het sop de kool niet waard. Was voor Ollongren dus niet de moeite waard om de weigeraars de kans te geven zich te verweren tegen de dreigende ‘onthulling’.
Nu goedkeuring van het WOB-verzoek duidelijk heeft gemaakt dat de gezamenlijke zienswijze van de huurdersorganisaties slechts uit een zin bestaat, staat in ieder geval wel vast dat de CPRW zonder mopperen heeft ingestemd met de fusie. Dat geldt ook voor Huurdersbelangen Humanitas Huisvesting. Zij het dat het voor de hand ligt dat deze niets te mopperen heeft. Want geen fusie zou voor de huurders van Humanitas Huisvesting betekenen dat hun huisbaas failliet zou gaan. Voor de Woonbron-huurders is het daarentegen nog maar afwachten of de fusie met Humanitas Huisvesting veel voordeel gaat opleveren.
Zie de volledige uitspraak van zes kantjes, die nodig waren om één zin te mogen inzien
 
Plus 
Print Friendly, PDF & Email