Het stadsbestuur deelt de zorg van de fractie van de VVD Rotterdam over het misbruik van gemeenschapsgeld. De UWV heeft inmiddels toegezegd de onderzoeken naar deze fraude op te schroeven.

De 15000 heronderzoeken die in de afgelopen vier jaar plaats vonden spitsten zich voornamelijk toe op zwendel bij de WW-uitkeringen, maar nu komen vooal de bijstandsuitkeringen onder een vergrootglas. Daarnaast houdt de gemeente duizenden controles per jaar om te controleren of mensen wel wonen op het adres waar ze staan ingeschreven.

Uit een eerder onderzoek van Nieuwsuur bleek dat Poolse arbeidsmigranten op grote schaal frauderen met werkloosheidsuitkeringen. Door middel van valse handtekeningen, nepsollicitaties en adresfraude ontvangen zij onterecht duizenden euro’s aan uitkeringen. Zij worden hierbij vaak geholpen door malafide tussenpersonen.

Raadslid Tim Versnel (VVD) vroeg het college samen met het CDA en Leefbaar Rotterdam schriftelijk om opheldering en kreeg antwoord.

Print Friendly, PDF & Email