Onvoldoende regie en coördinatie en een gebrekkige organisatie en voorbereiding. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de Onderzoekscommissie Hoekse Lijn en het is de grote vraag hoe die fouten zich bij de behandeling van het rapport op donderdag 22 februari verhouden tot de positie van wethouder Langenberg. De commissie deed de afgelopen twee maanden onderzoek naar de opgetreden vertragingen en kostenoverschrijdingen bij de ombouw van de Hoekse Lijn.

Ook stelde de Onderzoekscommissie onder voorzitterschap van Jan-Willem Verheij (VVD) vast dat conclusies en aanbevelingen van eerdere onderzoeken onvoldoende ter harte zijn genomen en doorgevoerd, waardoor kostbare tijd verloren is gegaan. Er zijn nu zeven aanbevelingen gedaan. Deze zijn deels gericht op een goed vervolg van het project Hoekse Lijn en deels gericht op verbetering van projectmanagement binnen de gemeente. Zo dient de gemeenteraad meer betrokken te worden bij besluitvorming over grote projecten en de voortgang van de uitvoering.

De metroverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland had al op 1 september 2017 opgeleverd moeten worden. In december 2016 waren al sterke twijfels over de haalbaarheid hiervan. Toen al is geconstateerd dat op de voorbereidende werkzaamheden onvoldoende voortgang werd geboekt en dat er geen adequate planning was.

Rotterdam heeft met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en openbaarvervoerbedrijf RET een akkoord gesloten over de 90 miljoen euro die de ombouw van de Hoekse Lijn extra gaat kosten. Rotterdam neemt 35 miljoen voor zijn rekening, de MRDH en de RET ieder 27,5 miljoen.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rotterdam? Gratis abonneren!