De Essalam moskee op Zuid is opnieuw in opspraak. Aanleiding is de twijfel of in 1999 wel met de juiste vergunningen een begin is gemaakt met de bouw van het gebedshuis nu recent heeft de rechtbank in Rotterdam geoordeeld dat Arabische bestuursleden geen deel uit hadden mogen maken van het bestuur. Volgens een bericht in het AD zijn de statuten van de grootste moskee van Nederland destijds onrechtmatig gewijzigd. Leefbaar Rotterdam gaat er bij monde van raadslid Tanya Hoogwerf vragen over stellen aan B&W.

In het verleden heeft de gemeente Rotterdam al eens gedreigd met het sluiten van de moskee, omdat er ook intern conflicten waren tussen moskeebestuurders en aannemers. In 2008 – acht jaar nadat de moskee in gebruik was genomen – liep de onenigheid hierover tussen de gelovigen zelfs uit de hand en moest de politie er aan te pas komen. Zelfs nog in de tijd van Pim Fortuyn wees Leefbaar er al op dat de moskee mogelijk met geld uit dubieuze bronnen was gefinancierd.

De totale bouwkosten worden geschat op zeven miljoen euro.

Print Friendly, PDF & Email