Het aan de Korenaarstraat 45 gevestigde onderkomen van Bouman GGZ, gespecialiseerd in behandeling van verslaving, gaat mogelijk dicht.
De gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonbron hebben afgesproken te onderzoeken of de opvangruimte in de zijstraat van de Mathenesserlaan kan sluiten.
“Woonbron onderzoekt het toekomstperspectief van de Boumanvestiging op de huidige locatie met inachtneming van alle juridische kaders en beheersaspecten. Parallel verkent de gemeente de mogelijkheden voor een verplaatsing naar een alternatieve locatie”, staat in de prestatieafspraken 2018, die Woonbron, gemeente en huurdersorganisatie CPRW hebben gemaakt.

Print Friendly, PDF & Email