Oud-directeur Henk S. van Havensteder hoeft zo goed als zeker niet de gevangenis in. De Havenstederfraude (1998-2005) eindigt daarmee in een anticlimax.
De trage behandeling van de strafzaak heeft ertoe geleid dat S. kans maakt niet meer te worden gestraft voor niet-ambtelijke omkoping. In oktober 2015 was hij hiervoor – alsmede voor belastingfraude en valsheid in geschrifte – door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van negen maanden.
Tegen deze uitspraak tekende S. eind oktober 2015 hoger beroep aan. Normaal gesproken dient zo’n hoger beroep binnen twee jaar te zijn afgehandeld. Het gerechtshof overschreed die termijn met zes maanden en deed er derhalve 2,5 jaar over. Tijdens de behandeling van zijn zaak bleek vanochtend dat de oud-directeur vrijuit lijkt te gaan voor de niet-ambtelijke omkoping. Deze zou zijn verjaard. Van verjaring is geen sprake voor wat betreft de belastingfraude en valse facturen. Daarvoor eiste advocaat-generaal mevrouw mr. S.Tielens een werkstraf van 240 uur met aftrek van voorarrest. De in Maasland woonachtige S. verdient deze werkstraf, volgens de aanklaagster, voor het indienen van valse facturen ter waarde van 125.000 euro en belastingfraude van zeven ton. In deze belastingfraude over de jaren 2000, 2001 en 2003 trof S. overigens een schikking met de fiscus in 2007.

Over twee weken doet het gerechtshof uitspraak. Een woordvoerster van het hof laat weten dat een definitieve beslissing over de verjaring nog niet is genomen. “Het gerechtshof Den Haag heeft nog geen beslissing genomen over de verjaring van feit 3. Het Haagse hof doet op 27 maart 2018 uitspraak in genoemde zaak. Op dit moment dient de uitspraak te worden afgewacht en kan daarop niet worden vooruitgelopen”.

Print Friendly, PDF & Email

Laat een reactie achter