Voor liefhebbers van oude archiefstukken is januari altijd een bijzondere maand. Dan worden namelijk honderden documenten openbaar. Ze zijn te bekijken op de site van het Stadsarchief Rotterdam. De archieven van de Rotterdamse overheid moeten uiterlijk 20 jaar na ontstaan naar het Stadsarchief worden overgebracht. Alle archiefstukken zijn dan openbaar, tenzij de gemeente besluit de openbaarheid nog voor een bepaalde periode te beperken (bijvoorbeeld om persoonsgegevens te beschermen of om redenen van privacy). Het kan daarbij gaan om een periode van 25, 50 of 75 jaar.

Politiearchief
Voor archieven die na vijftig jaar openbaar worden, is de grens nu op 1967 komen te liggen. En voor archieven die na 25 jaar zijn in te zien, is dat 1992. Voor archieven met een openbaarheidsbeperking van 75 jaar valt het jaar 1942 vrij. Dat geldt bijvoorbeeld voor stukken uit het Politiearchief.

Het Stadsarchief Rotterdam belicht deze maand op zijn site vier bijzondere archiefstukken die sinds 1 januari openbaar zijn. De eerste is begin deze week gepubliceerd en gaat over een manifestatie van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming (NVSH) in 1967, ‘Tien over Bloot’. Het archief wil komende weken verder inzoomen op een dossier over de arrestantenregisters van de gemeentepolitie uit 1942 (met daarin gegevens over Joden en verzetstrijders die toen zijn opgepakt). Daarnaast plaatst het Stadsarchief een artikel over de problemen bij warenhuis Ter Meulen in 1987. En als laatste gaat het in op een dossier uit het politiearchief over de behandeling van Chinezen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bron: gemeente Rotterdam

Print Friendly, PDF & Email