Dries Mosch van Leefbaar heeft opheldering gevraagd over de peperdure natuurstenen bestrating van het plein voor Het Steiger Kerk (Sint Dominicuskerk) uit de periode dat CDA-wethouder Lucas Bolsius – nu burgemeester van Amersfoort – hierover beslissingen nam. De nestor van de Rotterdamse raad heeft meerdere vragen, maar in zijn laatste zit de kern van een vermoeden van vriendjespolitiek: heeft het college dat dit besluit destijds genomen heeft enige verbintenis of relatie met Het Steiger?

In 2009 zouden vele pleinen in het centrum van de stad representatieve tegels krijgen, maar toen geleidelijk tot iedereen doordrong dat ook Nederland in een economische crisis terecht was gekomen, werd het merendeel van de ambitieuze plannen uitgesteld tot er sprake zou zijn van noodzakelijke vervanging. Achteraf blijkt voor het plein aan Het Steiger Kerk een uitzondering te zijn gemaakt. Mosch schrijft aan het College dat hij dit een uitzonderlijke en opmerkelijke keuze vindt.

Ook wil hij weten welke partij eigenaar is van de grond voor en naast het klooster, of er destijds sprake van vervangingsnoodzaak was en zo, ja waarom dan de rest van het Hang daarin niet is meegenomen?

De gelovigen die de kerk bezoeken behoren bij de geloofsgemeenschap van de parochie Heilige Johannes. Daartoe behoorde naar de wetenschap van Mosch ook Lucas Bolsius.

Print Friendly, PDF & Email