Anno 1930 telde Rotterdam 1400 cafés en was daarmee koploper in ons land. Dorstige lieden konden in dat jaar langs de 430 meter lange Schiedamsedijk in maar liefst 80 kroegen terecht. ‘De Dijk’ was – werkelijk waar – één van de meest alcoholische plekken van Europa. Thans existeren er in 010 nog altijd zo’n 625 cafés. Rotterdam heeft altijd een rijke kroegcultuur geteld. De stad heeft tal van aantrekkelijke etablissementen en in het verleden was dat niet anders. Het is altijd leuk om terug te kijken. Daarom iedere week aandacht voor een kroeg uit het recente verleden.

Vlietzicht

Café VLIETZICHT, Vlietlaan 64, was een zeer bruine kroeg, alwaar de Kralingse jeugd dagelijks verpozing zocht. Eigenaar was Piet Buitenhuis, een zeer aimabele kastelein, die immer rustig bleef en diep in z’n hart liever koffie dan jenever verkocht. Het cafeetje maakte vooral gedurende de jaren zeventig furore. Wegens de noodzakelijke ravitaillering van de buurt, werd menig pand aan die bewuste kant van de Oudedijk gesloopt. Zo ook café Vlietzicht. Buitenhuis sloot in 1982 de deuren. Hetzelfde gold voor de sigaren- en sigarettenzaak ernaast. Niemand minder dan Bep van Klaveren, de fameuze bokser, runde deze tabakszaak. Noot: Een zeer uitgebreide beschrijving van café Vlietzicht is te lezen in deel 1 Rotterdamse Cafés, uitgegeven in 2005.

Wie geïnteresseerd is in de Rotterdamse cafégeschiedenis en wellicht nog de nodige info heeft wendde zich tot Joris Boddaert. Hij schreef vier dikke caféboeken (salontafelformaat). In 2020 verschijnt deel vijf. [email protected] of 06-18849644.

Print Friendly, PDF & Email