Er komt meer duidelijkheid inzake de ingewikkeldheid van het aanvragen van bijstand. De linkse- en moslimpartijen in Rotterdam vinden dat de gemeente een pro-actievere rol moet hebben in de armoedebestrijding. Ook laag geletterden moeten betere hulp krijgen en schaamte dient te worden weggenomen. Barbara Kathmann van de PvdA sprak over te grote barrières bij het invullen van de paperassenwinkel. GroenLinks noemde Rotterdam op het vlak van bijstand ‘de strengste stad’, terwijl Nida vond dat het de burgers ‘onnodig lastig wordt gemaakt’.

Er zitten in Rotterdam 100.000 mensen in de schulden. De algemene opinie was: er bestaan in rapporten vele bevindingen, maar we zouden nu wel eens willen weten welke bevindingen hier in Rotterdam nu eigenlijk draagvlak hebben. Ook welke rol de taaleis heeft en of bewoners in worst case scenario’s wel weten dat er een regeling ‘broodnood’ bestaat.

Er vragen per jaar 20.000 mensen bijstand aan. In de helft van de gevallen volgt een toewijzing. De raad wilde van wethouder Struijvenberg weten of er voorschotten worden verstrekt. Ja, was zijn antwoord. In alle gevallen, want de beoordeling van de aanvragen duurt vier weken. Is het moeilijk om zo’n voorschot aan te vragen? Nee, zei de wethouder, want die hoeft niet te worden aangevraagd. Die wordt automatisch verstrekt. Dat die souplesse al bestond wisten ze niet.

Duidelijk werd wel hoe ingewikkeld de materie in elkaar steekt voor wie er niet fagelijks mee te maken heeft. Wethouder Struijvenberg zegde toe het allemaal nog een keer haarfijn uit te leggen. Voor de PVV hoefde dat niet. Raadslid Meeuwissen had zijn eigen conclusie al snel getrokken: ‘We geven bijstand veel te makkelijk.’

Print Friendly, PDF & Email