De formateurs van het nieuwe college van B&W hebben Rotterdam niet alleen aan een dure coalitie geholpen – met een record aantal wethouders: 10 – maar ook aan een praktisch probleem: ze passen met z’n allen niet meer achter de tafel.

Bij de start van het vergaderjaar – vanmorgen – ontbraken zodoende de wethouders Sven de Langen (Zorg) en Barbara Kathmann (Economie). Officieel omdat ze werkbezoeken hadden, in werkelijkheid omdat er geen plek was. De bedoeling van de griffie is om de rangschikking in de komende tijd zo te regelen, dat alleen de wethouders present zijn die toelichting moeten geven op raadsvragen.

In de spaarzame gevallen dat wel alle wethouders gewenst zijn, worden er twee stoelen achter de eerste rij geschoven en ontstaat er een tweede ring.

Print Friendly, PDF & Email