Screening van nieuwe politiefunctionarissen schijnt in Rotterdam niet meer zo zorgvuldig te geschieden als vroeger. Voordat men een politieagent kon worden werd ”ongeveer je hele doopceel gelicht en kwamen getrainde politie-interviewers kandidaten thuis het hemd van lijf vragen”, zegt een ingewijde in het korps. ”Dat was soms zelfs heel pijnlijk waar vrouw of vriendin bijzaten, maar het gaf wel aan dat je niet bij een schoenmaker in dienst kwam. Maar dat is allemaal verleden tijd. Er is geen tijd meer om secuur te zijn en daar zit wel een groot gevaar in. Want nu moet men, als het fout gaat, achteraf ingrijpen.”

Landelijk blijkt de politie vorig jaar 1509 onderzoeken gedaan naar de integriteit van politiemedewerkers. Die onderzoeken kwamen er na incidenten, aangiften of meldingen. Dat waren er 150 meer dan in 2016. Het aantal onderzoeken op jaarbasis schommelt al jaren tussen de 1200 en 1500. Dat is een optelsom van zowel oriënterende als strafrechtelijke en disciplinaire onderzoeken.

Vorig jaar zijn 548 disciplinaire onderzoeken gestart naar 608 mensen. In alle afgeronde onderzoeken kwamen misbruik van positie (226), geweld en/of bejegening (142) en houding en gedrag (127) het meest voor. Soms blijft het bij een waarschuwing en bij ontoelaatbaar gedrag volgt ontslag. In 2017 werd 121 keer (on)voorwaardelijk ontslag opgelegd. In 2016 was dat 126 keer.

De cijfers komen uit de jaarverantwoording over 2017 waar de politie een dezer dagen mee komt.

Print Friendly, PDF & Email