mainImage

Aboutaleb laat effect straatcamera's onderzoeken

Aboutaleb
11 november 2021, 01:30 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, NieuwsopBeeld, Echwel Rotterdam

Burgemeester Aboutaleb heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de effectiviteit van cameratoezicht in verschillende Rotterdamse wijken. Hij verwacht medio volgend jaar – dus pas na de verkiezingen – het resultaat binnen te hebben.  

De camera is binnen het programma [email protected] (2018 – 2023) het instrument dat kan worden ingezet als sluitstuk van een veiligheidsaanpak in een gebied ter handhaving van de openbare orde en veiligheid. Hoewel in het huidige coalitieakkoord is opgenomen om de aankomende jaren meer (mobiel) cameratoezicht te realiseren, zijn niet alle politieke partijen er happy mee. Zelfs coalitiepartij D66 niet.

Voor de VVD en Leefbaar Rotterdam zou zo'n ongetwijfeld duur onderzoek niet noodzakelijk zijn. Beide partijen verwijzen in de gemeenteraad juisyt telkens naar het succes van de camera-aanwezigheid bij het opsporen van daders van delicten. De nieuwe locoburgemeester Karremans stelde recent nog 40.000 euro beschikbaar aan TV Rijnmond om vaker de beelden van hun politieprogramma te kunnen uitzenden.  

De hoofdvraag die in het onderzoek beantwoord moet worden bevat drie onderdelen: een effectmeting, een procesevaluatie en de beleving van de Rotterdammer.

Voor de effectmeting worden indicatoren onderzocht die direct aan het cameratoezicht zijn verbonden, bestaande uit de incidentenregistratie van het uitkijkcentrum, het aantal maal dat beeldmateriaal wordt geleverd bij opsporingszaken en de meldingen van het Veiligheidsloket en Stadsbeheer.

Ten aanzien van de veiligheidsbeleving van de Rotterdammer wordt onderzoek gedaan in enkele cameragebieden: wat doet de aanwezigheid van camera’s met het gevoel van veiligheid, en welk gevolg heeft de aanwezigheid van de camera voor het gedrag?

Ook wordt een samenvatting gegeven op basis van een literatuurstudie naar de reeds bekende effecten van cameratoezicht op het veiligheidsgevoel in zijn algemeenheid. Daarnaast zal – buiten dit onderzoek om – in de jaarlijkse Omnibusenquête het instrument cameratoezicht worden opgenomen om de Rotterdammer jaarlijks te vragen naar zijn mening over het instrument.