DENK: meer inzage in kosten formatie

mainImage
DENK: meer inzage in kosten formatie

De Rotterdamse fractie van DENK legt zich niet neer bij de antwoorden op eerdere vragen over de kosten van het formatieproces, kort na de gemeenteraadsverkiezingen. Uit antwoorden op eerdere vragen van DENK blijkt dat de verkenning, informatie en formatie in Rotterdam 37 duizend euro heeft gekost.

DENK-raadslid Stephan van Baarle krijgt daarbij steun van de Partij voor de Dieren. De partijen willen weten uit welk budget de kosten komen en vragen specifiek naar ‘de kosten voor de bijeenkomsten van de formerende partijen op het ss Rotterdam’, dat er overigens één geweest blijkt te zijn.

Ook willen de volksvertegenwoordigers weten of ''indien fracties hadden getracht te verkennen, informeren en formeren buiten het zichtveld van de zogenoemde officiële verkenner, informateur en formateur, alsook de burgemeester en media, hadden zij theoretisch hun bonnetjes voor overnachtingen in hotels en diners in restaurants kunnen declareren? Zo nee, waarom niet?''

Bewaking en verantwoording
De fracties vragen het stadsbestuur naar diegene die ''zegt op een bepaald moment: dit is wel erg duur, laten we iets anders doen.'' Als het aan DENK en de Partij voor de Dieren ligt, wordt er in het vervolg bij elke (in-)formatie achteraf verantwoording afgelegd over de gemaakte kosten ten behoeve van het formatieproces.


Foto: Digitaal Dagblad