Esports (gaming en gamification) winnen terrein in Rotterdam

4 May 2022, 18:49 uur
Politiek
mainImage
Links wethouder Eskes

Rotterdam wil weten hoe esports, gaming en gamification bij gaan dragen aan toekomstbestendige en vitale (sport)verenigingen zoals beschreven in het lokale Actieprogramma Verenigingen. Die expertise wordt uitgevoerd door Het living lab en draagt eveneens bij aan de ambitie van Rotterdam als esportshoofdstad van Nederland.

Rotterdam is volgens sportwethouder Eskes een van de voorlopers in kennis over en inzet op esports. Binnen het living lab wordt beoogd meer mensen in beweging te brengen en houden, verloop van jeugd bij verenigingen tegen te gaan en in te spelen op het bieden van gelijke kansen (inclusie).

Vanuit het living lab zijn diverse experimenten in uitvoering in het kader van ‘de vereniging van de toekomst’. In 2021 zijn er 550 individuele esportsdeelnemers geactiveerd op verenigingen. Met het stimuleringsbudget zijn verschillende verenigingen zelf aan de slag gegaan met esports. Manieren waarop dit budget bijvoorbeeld is ingezet, zijn de aanschaf van een gamecorner in de kantine om leden te betrekken of een FIFA-toernooi ten tijde van lockdown.

Verder zijn bij vier Rotterdamse verenigingen in verschillende sportachtergronden de Rotterdam Gate Games esports en gaming geïntroduceerd. Het doel hiervan is het sportaanbod te vernieuwen en te verruimen, leden te binden en de wijkfunctie van de club te benutten.

Ten slotte zijn er nog diverse experimenten in uitvoering als onderdeel van het living lab, waaronder Game Buddies (programmering rondom Rotterdammers met een beperking), interactieve cameratechnologie en een Esports Tour bij verenigingen in samenwerking met het Grafisch Lyceum en mCon esports.

2022 staat nadrukkelijk in het teken van het opleveren van een eindproduct van het living lab.