mainImage

Feyenoord-supporter doet oproep aan burgemeester Aboutaleb

5 juni 2021, 22:49 uur
Politiek

Feyenoord-supporter Marijke Mulder – tevens verbonden aan Stadion op Zuid - heeft burgemeester Aboutaleb in een persoonlijke brief gevraagd of hij wil bemiddelen in een uitstel van de geplande inspraakrondes voor clubfans betreffende de bouw van een nieuw Feyenoord-stadion.

Haar verzoek is een gevolg van het feit dat de inspraakcommissie onder voorzitterschap van raadslid Lansink voorafgaande aan de selectieprocedure een enquêteformulier aan de ongeveer 600 aangemelde insprekers heeft gestuurd en vele Feyenoord-supporters het invullen hebben geweigerd omdat ze het onder meer oneens waren dat er überhaupt werd geselecteerd.

Anderen vonden de tijd voor het invullen van de enquête te kort, vroegen uitstel en zeggen niet eens antwoord te hebben gekregen. Weer anderen kunnen eenvoudigweg niet inspreken op de vastgestelde tijden, omdat zij dan moeten werken. En er is óók een groep die zich afvraagt of er na de gemeenteselectie nog wel een door de Griffie gewenste fifty-fifty verhouding is van voor- en tegenstanders.

‘’Ik ben blij dat ik mag komen inspreken’’, twitterde Marijke Mulder. ‘’Maar ik baal dat velen dat niet kunnen. Want je wilt toch dat ook hun verhaal met aandacht aangehoord kan worden. Dus dit is mijn email aan de burgemeester.’’

Geachte Heer Aboutaleb,

Ik stuur u deze email om uitstel aan te vragen voor de inspraakronde die gepland staat op woensdag 9 juni, 10 juni en 11 juni. Zoals u weet hebben vele supporters, inwoners van Rotterdam en andere belanghebbenden zich opgegeven om gebruik te maken van hun recht om in te spreken. Zo ook ikzelf.

Door de hoeveelheid aan aanmeldingen heeft de Commissie zich genoodzaakt geacht een selectie te maken. Hiertoe is een enquête verstrekt, waarvan vele mensen zich ongelukkig voelden en aangegeven hebben de enquête niet in te willen vullen. Ik heb begrepen dat de mensen die wel de enquête hebben ingevuld zondermeer uitgenodigd worden, en uit de mensen die gereageerd hebben wel in te willen spreken, maar geen gebruik te willen maken van de enquête een selectie wordt gemaakt. Deze laatste groep is nog in ongewis.

Zoals in uw eigen inspraakverordening staat “Wij achten echter het tweezijdige element van gedachtewisseling wel van belang, omdat hiermee tevens een derde doel kan worden gediend, te weten het creëren van draagvlak voor beleidsvoornemens.”

Dat er zoveel mensen zich hebben aangemeld, maar ook dat supporters, omwoners en ondernemers zich genoodzaakt gevoeld hebben om naar de Raad van State te gaan, is ook een duidelijk signaal dat er aan de voorkant in het proces iets ernstig mis is gegaan.

Feyenoord City was verantwoordelijk voor draagvlak, conform de Position Paper. Niet uw commissie heeft verzaakt, niet de supporters en inwoners hebben verzaakt, maar Feyenoord City heeft verzaakt. Alle participatieavonden waar zogenaamd kritiek is opgehaald, is dashboardmanagement geweest. We hebben kritiek mogen uiten, maar het is niet navolgbaar wat er met kritiek is gebeurd.

Feyenoord City is immers gebaat bij wensdenken en niet met tegenmacht. Cruciale risico’s kwamen niet voor in de voortgangsrapportage, maar zijn wel opgetreden. Daarmee hebben heel veel signalen uw raad niet bereikt, waardoor u nu al geconfronteerd wordt met uitloop in planningen en kostenoverschrijdingen. En op zoveel andere fronten heeft kritiek u niet bereikt. Als het omgevingsmanagement op orde was geweest was u nu niet geconfronteerd geweest met zoveel aanmeldingen en de gang naar de Raad van State.

Maar dat is wel waar we staan.

U wilt draagvlak, dat betekent ook dat u tegenmacht moet toestaan. Impliciet wordt verondersteld dat de groep die wel geselecteerd wordt, net als bij Hoek van Holland, in staat zou zijn om vanuit collectiviteit afstemming te laten plaatsen om alle argumenten ten gehore te brengen aan de raad. Maar zo zijn de supporters die zich hebben aangemeld niet georganiseerd. En de voorgestelde data maakt dat tekort om dat te organiseren. Ik zie daarin ook een actieve rol weggelegd voor de Griffie.

Zorgvuldigheid voor tijdigheid komt geregeld voor in de debatten van Rotterdam, waarop Feyenoord City vaak genoeg uitstel heeft gekregen. Dan snijdt het mes ook aan twee kanten: Gun ons die zorgvuldigheid om ervoor te zorgen dat alle argumenten verzameld kunnen worden en u en uw raad bereiken.

Met vriendelijke groet,
Marijke Mulder