GL in bres voor failliete inburgeringsscholen

mainImage
GL in bres voor failliete inburgeringsscholen

Bij coalitiepartij GroenLinks lopen de zorgen over failliete inburgeringsscholen in Rotterdam steeds hoger op. Raadslid Lies Roest stelt er vragen over aan het stadsbestuur. Afgelopen jaar gingen er in onze stad twee instanties failliet die volgens Roest enkele honderden cursisten les gaven.

Volgens de partij zijn de cursisten de dupe. ''Velen van hen hebben bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een lening van maximaal € 10.000,-. Deze lening maakt het voor hen mogelijk zich dusdanig te laten bijspijkeren dat ze binnen drie jaar hun inburgeringsexamen halen. Als dat lukt, wordt de lening omgezet in een gift. Dit faillissement heeft voor hen twee negatieve financiële gevolgen. Ten eerste de mogelijkheid het bedrag van € 10.000,- mogelijk niet genoeg is, aangezien de nieuwe opleider ook betaald moet worden. Ten tweede kan het zijn dat de inburgeraars nu vertraging oplopen en het examen niet binnen drie jaar halen. In dat geval dienen zij het hele bedrag aan DUO terug te betalen'', stelt Roest.

Dat laatste staat volgens het GroenLinks-raadslid in schril contrast met de ambities van het college: het voorkomen van schulden. Wat Lies Roest betreft zet het college van B&W 'alle zeilen bij'.

Roest wil precies weten hoeveel gedupeerde inburgeraars er op dit moment in Rotterdam zijn. Ook pleit zij ervoor dat de gemeente hen helpt met het zoeken naar een alternatief. Daarnaast wil Roest dat de gedupeerden uitstel krijgen van hun inburgeringsplicht totdat zij weer aan de slag kunnen met scholing. Een financiële tegemoetkoming noemt Roest ook in haar schriftelijke vragen als optie, zodat de cursisten kunnen starten bij een nieuwe inburgeringsschool.


| Foto: Digitaal Dagblad