GroenLinks: 'Pak de luchtvervuiling aan'

mainImage
GroenLinks: 'Pak de luchtvervuiling aan'

Rotterdam moet meer concrete maatregelen nemen om de CO2-uitstoot terug te brengen. Dat bepleitten GroenLinks-raadsleden Jeroen Postma en Stephan Leewis in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Postma en Leewis roepen het stadsbestuur op concrete stappen te ondernemen om de luchtvervuiling in onze stad te bestrijden.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt Rotterdam een treurige derde plaats in van gemeenten met de meeste CO-uitstoot. De grootste vervuilers van Rotterdam zijn de kolencentrales, de chemische industrie en raffinaderijen. De afgelopen 25 jaar is de CO2-uitstoot in onze stad gestegen met 50%.

GroenLinks wil de lucht in de stad gezonder maken en de vervuiling aanpakken. ''Het collegeakkoord Nieuwe energie voor Rotterdam bruist van ambitie. Nu is het aan het college om deze plannen zo snel mogelijk om te zetten in daden. Het is echt twee voor twaalf wat ons betreft, zeggen Postma en Leewis. ''GroenLinks vindt het onacceptabel dat Rotterdam verantwoordelijk is voor zoveel uitstoot. Over vier jaar hopen we bovenaan de lijstjes te staan van steden met de schoonste lucht van Nederland'', aldus de raadsleden.


Foto: Digitaal Dagblad