Kan Katendrecht al die nieuwbouw wel aan?

16 November 2022, 07:00 uur
Politiek
mainImage
Rotterdam Partners

In de wijk Katendrecht - Wilhelminapier staan verschillende nieuwbouw projecten op stapel, samen in de komende vijf jaar goed voor zo’n 6.000 tot 8.000 nieuwe woningen. De vraag is wel of die grote aantallen nieuwe bewoners wel matchen met de stijgende zorgvraag en tekort aan zorgaanbod en huisartsen in de wijk?

Ook vrezen de huidige bewoners een forse toename van autoverkeer, zijn er zorgen over verlies aan groen, verwacht men een toename van hittestress en zijn er tal van vragen over de sociale cohesie binnen de wijk.

Al die onzekerheden zijn volgens raadslid Kockelkoren gedropt bij het fractiekantoor van GroenLinks en geven reden tot zorg. Daarover heeft ook de Wijkraad Wilhelminapier Katendrecht al verschillende adviezen uitgebracht, ‘’maar tot nu toe zonder veel respons vanuit het stadsbestuur’’, zegt ze.

Reden voor GroenLinks om bouwwethouder Zeegers per brief aan die nalatigheid te herinneren. Kernpunt van de kritiek: zijn de tot nu toe ingebrachte ideeën en zienswijzen van bewoners daadwerkelijk verwerkt in de plannen van hun leefomgeving en zo ja: hoe?