'Kunst en cultuur dichter bij Rotterdammer'

29 May 2019, 09:20 uur
Politiek
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Kunst en cultuur in Rotterdam moet toegankelijker worden voor meer Rotterdammers. Dat staat in de Uitgangspuntennota Cultuurbeleid 2021-2024 ‘Stad in transitie, cultuur in verandering’ die door de gemeente gepresenteerd is.

Cultuurwethouder Said Kasmi wil dat cultuur voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is. Kunst en cultuur horen volgens hem bij de samenleving en moeten niet gezien worden als iets dat op zichzelf staat. Kasmi: “Een breder en groter publieksbereik is al jaren een van de doelstellingen van ons cultuurbeleid. Inmiddels kan iedere Rotterdammer wel iets van zijn gading vinden in het Rotterdamse culturele aanbod. Maar nog niet elk publiekssegment is evenredig vertegenwoordigd. Om dit te verbeteren willen we meer kunst- en cultuuraanbod in de veertien gebieden en in het bijzonder in Rotterdam-Zuid. Ook komt er nóg meer aandacht voor cultuuronderwijs.”

Om nieuwe genres en inclusiviteit in de Rotterdamse cultuursector te stimuleren, komen er nieuwe ondersteuningsvormen. Kasmi: “Er is behoefte aan maatwerk. Aan andere manieren van ondersteuning, die passen bij makers en kunstenaars van nu.”

Als eerste gemeente van Nederland is Rotterdam begonnen met een laagdrempelige ondersteuning voor nieuwe makers in de vorm van een pitch. Tijdens de pitchavond Pitcher Perfect 010 presenteren deelnemers hun plan met als doel financiering te vinden voor hun kunst- of cultuurproject. Of dat ‘lukt’, bepalen ze zelf, want alle pitchers beoordelen namelijk zelf hun mede-pitchers. Kasmi: “Je plan pitchen is laagdrempelig, snel en democratisch en dat past bij deze stad!” Andere ondersteuningsvormen zijn de Rotterdamse cultuurlening, ondersteuning van crowdfunding en een tweewekelijks spreekuur in de bibliotheek. Ze zijn bedoeld voor iedereen die niet terecht kan bij de reguliere subsidieloketten voor kunst en cultuur.

Ook komt er een impulsregeling voor jonge organisaties. Zij kunnen voor twee jaar subsidie aanvragen als er in hun plan een ontwikkelopgave is opgenomen.

Verder streeft Rotterdam meer naar intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid.  “Cultuur is een aanjager van veranderingen.’’ De komende jaren wordt er nog meer gefocust op samenwerking van de cultuursector met maatschappelijke instellingen, Rotterdammers en de gemeente bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.