mainImage

Metro aan Zee, zowaar binnen de begroting

29 maart 2021, 06:25 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws

De aanleg van de Metro aan Zee (plus ombouw) in Hoek van Holland zit nog steeds binnen de begroting. Wethouder Van Gils eindigt er zijn termijnrapportage mee, maar had er ook onbescheiden mee mogen beginnen. Zijn tussentijds gestopte twee voorgangers (Pex Langenberg en Adriaan Visser) is het geluk van meevallers bij het hoofdtraject van de Hoekse Lijn niet gegund geweest.

Vorstverlet is er nauwelijks geweest en het heeft goed mee gezeten met het betonwerk van station Hoek van Holland Strand, zowel met de tunnel als de open bak. Ter voorkoming van zandverstuiving is inmiddels een groene antistuiflaag aangebracht.

De scope spoorbeveiliging Metro aan Zee is aangepast. Verder is de ontwikkeling van het Strandplein en de bereikbaarheid van de Zeekant binnen de communicatieafspraken toegelicht aan de gebiedscommissie.

De buitenruimte van de stationsomgeving Hoek van Holland Haven is begin dit jaar door de aannemer opgeleverd en in beheer overgedragen aan de beheerder van de buitenruimte (Stadsbeheer).

In februari is de bouw van de Plint van het station Hoek van Holland Haven gevorderd. De casco oplevering van het bouwdeel voor respectievelijk de technische ruimte aan Metro aan Zee, de ruimte voor Rotterdam Partners (VVV), de horecaruimte en de bestuurdersruimte voor RET vindt de komende maanden plaats. Ook het klokportaal, in de stijl van het metrostation Hoek van Holland Haven, is geplaatst.

Om de veiligheid op en rondom het Strand(plein) te vergroten zijn diverse maatregelen opgesteld die verkeersstromen beperken en reguleren. Naast aanpassingen aan de wegen wordt ook de toegang tot de grote parkeerplaats aan de Badweg verschoven van de westelijke ingang naar de oostelijke.

De geplaatste verkeerscamera’s in Hoek van Holland gaan een belangrijke rol spelen bij de regulering van het verkeer. Voor de hulpdiensten is een calamiteitenroute over het strand noodzakelijk. Voor de financiering ervan is een beroep gedaan op het Investeringsfonds. Politie en Directie Veilig hebben in beeld gebracht waar camera’s moeten komen voor het toezicht op het strand(plein) en de directe omgeving.


Foto: Gemeente Rotterdam