Dagblad010 | Miljoenennota: wat weten we nu al?

Miljoenennota: wat weten we nu al?

mainImage
Miljoenennota: wat weten we nu al?

Het kabinet-Rutte III presenteert dinsdag zijn eerste Miljoenennota. Zoals inmiddels gebruikelijk lagen de hoofdlijnen van de financiële plannen van de regering voor het komende jaar al dagen voor Prinsjesdag op straat. Een overzicht van wat tot dusver is uitgelekt:

- Van de Nederlandse huishoudens gaat 96 procent er in 2019 op vooruit. Gemiddeld stijgt de koopkracht met 1,5 procent. Mensen met een laag loon, een uitkering of aanvullend pensioen bovenop de AOW krijgen er minder bij.

- Het kabinet wil in 2019 opnieuw minder uitgeven dan er binnenkomt. Het begrotingsoverschot komt uit op 10 miljard euro, circa 1 procent van de totale omvang van de Nederlandse economie.

- De economische groei komt volgend jaar naar verwachting op 2,6 procent. Wel kunnen bijvoorbeeld de brexit en dreigende handelsconflicten een rem zetten op de groei.

- Het kabinet trekt komend jaar extra geld uit voor defensie (1,2 miljard euro), onderwijs (1,9 miljard euro), veiligheid (1 miljard euro) en infrastructuur (0,5 miljard euro).

- De rechtspraak krijgt 40 miljoen euro extra om bestaande tekorten weg te werken. Daarmee voorkomt het kabinet dat de rechtbanken volgend jaar moeten bezuinigen.

- Voor de publieke omroep maakt het kabinet eveneens eenmalig 40 miljoen euro vrij. Dat geld is bedoeld om een structureel gat in de begroting als gevolg van tegenvallende reclame-inkomsten te dichten.

- Door het geleidelijk dichtdraaien van de gaskraan in Groningen loopt de schatkist volgend jaar 300 miljoen euro mis. Dat bedrag loopt op tot 1,5 miljard euro in 2023.

- De woningcorporaties krijgen 100 miljoen euro extra te besteden. Dat komt bovenop de 100 miljoen die in het regeerakkoord al was afgesproken voor verduurzaming van sociale huurwoningen.


Foto: Digitaal Dagblad