Oost-Europeanen op Zuid snappen afvalinzamelsysteem niet

10 April 2023, 06:40 uur
Politiek
mainImage
PR

De wijkraad van Carnisse, Zuidplein en Zuiderpark heeft er bij wethouder Karremans op aangedrongen om in relatie tot de afvalinzameling over te gaan tot meertalig communiceren. Hard nodig vindt men omdat de realiteit is dat bijna een kwart van de geregistreerde wijkbewoners van Carnisse Oost-Europees is en het systeem niet begrijpt.

Het bezwaar van de wijkraad is dat deze mensen voor een belangrijk deel de Nederlandse taal niet of nog onvoldoende beheersen en zodoende niet goed anticiperen op de tijden dat het afval wordt opgehaald of niet eens weten dat er afval wordt opgehaald. Vooral voorlichting in Oost-Europese talen blijkt in de praktijk van groot belang. Bijvoorkeur – aldus het verzoek van de wijkraad - in combinatie met de mogelijkheid om taallessen voor dese groepering te realiseren. 

Er is in de Rotterdamse politiek van de kant van Leefbaar overigens altijd veel en ook aanhoudend verzet geweest tegen meertalige voorlichting, vooral in het Turks en Marokkaans. De grootste politieke partij van Rotterdam stond vanaf 2002 op het standpunt dat de nieuwe Rotterdammers zo snel mogelijk moesten integreren door de Nederlandse taal te leren. Het handje-helpen via brochures werkte in hun ogen de snelheid van integratie niet in de hand. Sinds de coronacrisis is die stelligheid iets afgezwakt omdat toen voorlichting in alle talen van groot belang was voor de volksgezondheid.