mainImage

Politiek R'dam reageert op Nashville-verklaring

Politiek R'dam reageert op Nashville-verklaring
7 januari 2019, 10:09 uur
Politiek

In politiek Rotterdam is met verbazing en afkeuring gereageerd op een verklaring tegen homoseksualiteit die door honderden protestantse predikanten en voorgangers is ondertekend. Ook SGP-leider in de Tweede Kamer Kees van der Staaij zette zijn handtekening, net als senator Diederik van Dijk van diezelfde partij.

De Rotterdamse fractie van coalitiepartij CU/SGP vindt bij monde van fractieleider Tjalling Vonk dat 'iedereen dergelijke opvattingen mag hebben', maar stelt tegelijkertijd dat de politieke lijn helder is: ''Dit is duidelijk opgenomen in het coalitieakkoord. We willen de acceptatie van minderheden, waaronder lhbti'ers vallen, maximaliseren. We willen minderheden beschermen. Daar staat de Rotterdamse fractie van CU/SGP pal achter. Dat is niet iets wat we hebben moeten slikken. Daar werken we met volle overtuiging aan mee.'' Toch neemt Vonk geen afstand van de Nashville-verklaring. ''We leven in een vrij land. Dit soort geluiden en opvattingen leven binnen verschillende gemeenschappen. Mensen mogen dit vinden.''

Een 'bizar pamflet tegen homo’s en lhbti’s', zo noemt Leefbaar Rotterdam-raadslid Michel van Elck het document op Twitter. Caroline Aafjes-van Aalst, ook van Leefbaar, schrijft op Twitter: ''Onbegrijpelijk en misselijkmakend deze Nashville ondertekeningen. Naastenliefde voor iedereen, behalve als je geen hetero bent. Het uitsluiten gaat ook in 2019 gewoon weer verder.''

CDA-raadslid Christine Eskes noemt de Nashville-verklaring 'te triest voor woorden'.

''Ik hoop en vertrouw erop dat naastenliefde een kernwaarde van de christelijke kerk is en blijft. En dat de ondertekenaars van zo’n ongrondwettelijke, discriminerende, middeleeuws aandoende verklaring een heeeele kleine uitzondering zijn'', vindt D66-fractievoorzitter Chantal Zeegers.

PvdA-fractieleider Co Engberts noemt de verklaring 'een klap vol in het gezicht'. ''Dat de partijleider SGP dit document van onverdraagzaamheid ook ondertekent, is weerzinwekkend. Gelukkig hebben we in Rotterdam heldere afspraken over juist meer acceptatie van lhbti-ers mét ⁦de ChristenUnie-SGP in Rotterdam.''

Vragen
Voor de 50PLUS-fractie in Rotterdam, is de Nashville-verklaring aanleiding om vragen te stellen aan het college van B&W. Raadslid Ellen Verkoelen wil van het stadsbestuur weten of zij zich distantieert van de verklaring, gezien de CU/SGP deel uitmaakt van de coalitie. Ook wil Verkoelen weten hoe de Nashville-verklaring zich verhoudt tot het coalitieakkoord. Ook VVD-raadslid Pascal Lansink-Bastemeijer heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur. De VVD'er wil weten of het college bereid is om te onderzoeken welke Rotterdamse personen of organisaties het document hebben ondertekend en of zij bereid is om met deze personen en organisaties in gesprek te treden.


Foto: Digitaal Dagblad