Rotterdam blijft weg van 'omstreden' investeringen ambtenarenpensioen

23 April 2024, 15:08 uur
Politiek
mainImage
Gemeente Rotterdam
Wethouder Struijvenberg

De gemeente Rotterdam ziet geen reden om zich te bemoeien met de wijze waarop Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ABP, dat verantwoordelijk is voor het beheer van de pensioenen van ambtenaren, haar pot met geld investeert. De fractie van het Rotterdamse Denk had om die bemiddeling gevraagd na kritische geluiden over de aanhoudende investeringen van ABP in bedrijven die betrokken zijn bij de illegale Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden. Wijzend op mogelijke schendingen van internationaal recht en mensenrechten hadden zowel actiegroepen als Denk die betrokkenheid aangekaart.

‘’Als het gaat om internationaal gevoelige kwesties op het gebied van democratie, gelijkheid en mensenrechten, de bevoegdhedenverdeling tussen het Rijk en de gemeente bepaalt dat dit soort zaken doorgaans op nationaal niveau opgepakt worden’’, aldus wethouder Maarten Struijvenberg, die weet dat het Rijk in het geval van economische betrekkingen met bedrijven in Israëlische nederzettingen in de Palestijnse Gebieden al jarenlang een 'ontmoedigingsbeleid' toepast. ‘’De Rijksoverheid verwacht trouwens van alle Nederlandse bedrijven dat zij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen door invulling te geven aan internationale normen zoals die zijn neergelegd in de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.’’

De gemeente Rotterdam is voor het bestuur van het ABP dus geen gesprekspartner. ‘’Wij zijn dan ook niet voornemens om het bestuur hierop aan te spreken’’, heeft Struijvenberg aan de Rotterdamse moslimpartij laten weten. ‘’Rotterdam is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor overheid en onderwijs, het ABP. Dat is geen vrijwillige keuze maar vloeit voort uit een wettelijke verplichting om de pensioenen van haar medewerkers bij het ABP onder te brengen. Overheidswerkgevers hebben daarmee geen invloed op de impact van deze investeringen van ABP. Evaluatie of onderzoek zal het college dan ook niet laten uitvoeren.’’