mainImage

Rotterdam Inclusief is blut, PvdA vraagt noodvoorziening

6 augustus 2022, 06:55 uur
Politiek, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Rotterdam Inclusief is een arbeid- en mensontwikkelbedrijf dat zoveel mogelijk Rotterdammers toegang geeft tot werk, maar het is nagenoeg blut. Volgens de fractie van de Partij van de Arbeid kunnen de medewerkers door de gestegen prijzen amper rondkomen en dreigen ze zelfs in de schulden te raken.

De ondernemingsraad van Rotterdam Inclusief heeft de noodklok geluid en raadslid Co Engberts luisterde. ‘’Sommige medewerkers zijn afhankelijk van hun werk. Niet alleen financieel, maar juist ook op sociaal vlak. Ze hebben geen sociaal vangnet om eventuele klappen op te vangen. Rotterdam Inclusief is daarom wat de PvdA Rotterdam betreft meer dan gewoon een werkgever.’’

In de vorige collegeperiode was het vooral de fractie van Denk die regelmatig via schriftelijk vragen aan de wethouder met de pet rond ging, nu Denk zelf in het stadsbestuur zit en de PvdA in de oppositie, zijn de rollen omgedraaid en fungeert raadslid Engberts als de bewaker de kwetsbare Rotterdammer. Hij heeft daarom VVD-wethouder Versnel (van Werk & Inkomen) per brief gevraagd om een extra handje te helpen.