Meer tijd voor leerervaringen ondernemers

mainImage
Meer tijd voor leerervaringen ondernemers

Het Rotterdamse college van B&W heeft besloten de experimentenperiode van de pilot 'Anders Geregeld' tot 1 juli 2019 te verlengen. Hierdoor krijgen ondernemers ruim een half jaar langer de tijd om te experimenten met verminderde regeldruk in hun winkelstraat. VVD-raadslid Dieke van Groningen stelde raadsvragen, waardoor de proef verlengd is.

Van Groningen: ''Ik ben blij dat de wethouder de pilot 'Anders Geregeld' heeft verlengd. Hierdoor krijgen de ondernemers in Rozenburg, de Beverwaard en Kralingen, meer ruimte om zelf hun winkelstraat in te richten.''

Ook de komende jaren blijft het college werken aan vermindering van de regeldruk voor Rotterdamse ondernemers.

''Daarnaast heb ik gevraagd aan de wethouder om succesvolle elementen uit de pilot ook in andere winkelstraten kunnen worden toegepast. De wethouder staat hier positief tegenover en is bereid positieve leerervaringen uit deze pilot om te zetten in permanente wijzigingen in de lokale regelgeving. Uiteraard houden wij dit zelf ook scherp in de gaten'', aldus Van Groningen.


Foto: Digitaal Dagblad