De provincie Zuid-Holland is koploper van Nederland in de ‘coöperatieve wind’ met de windturbines van Qurrent en Deltawind op Goeree-Overflakkee. Voor andere regio’s liggen de plannen klaar. Opvallend is de rol van gemeenten: die tonen zich volgens het provinciebestuur steeds vaker ontvankelijk voor meer zeggenschap van bewoners.
In 2017 nam de aandacht voor de warmtetransitie, de omschakeling van aardgas naar andere niet-fossiele warmtevoorzieningen, sterk toe in Nederland. ‘Van gas los’ en ‘aardgasvrije wijken’ worden gevleugelde termen.

Burgercoöperaties, buurt- en wijkinitiatieven zijn er actief bij betrokken. Ze organiseren energiebesparingactiviteiten voor en met bewoners en gaan een stap verder door op zoek te gaan naar alternatieve warmtebronnen of collectieve warmtevoorzieningen.

In deze ‘lokale warmte-initiatieven’ staan bewonersbelang en betrokkenheid van bewoners centraal. Gemeenten werken ondertussen aan een warmtevisie of warmtetransitieplan, steeds vaker in regionaal verband.

Lokaal duurzaam opwekken én lokaal leveren, ofwel de energiekringloop sluiten, was vanaf het begin de doelstelling van de energiecoöperaties. Ze bundelen inkoopkracht, verkopen lokaal opgewekt stroom en zijn zelf actief als energieleverancier.

 

Print Friendly, PDF & Email