De fractie van de Partij voor de Dieren (PvD) in Rotterdam heeft donderdag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over vissterfte in de stad. ”Als gevolg van overstort van het riool in sloten en singels in de stad treedt er een zuurstoftekort op in het water en daardoor sterven de vissen. Een drama”, aldus de partij.

Riooloverstort gebeurt als het riool het overtollige hemelwater door heftige regenval niet meer kan verwerken. Dit water wordt dan geloosd in oppervlaktewateren als sloten en singels. ”Door klimaatverandering verwachten wij dat riooloverstort steeds vaker zal gaan plaatsvinden, met meer vissterfte in het verschiet. Dit willen wij koste wat het kost voorkomen.”

De diervriendelijke fractie heeft een oplossing voor het probleem: Overstortbemaling. Het overtollige water niet wordt geloosd in waterpartijen in de stad, maar in de Nieuwe Maas. Door het grote watervolume zal een tijdelijk zuurstoftekort daar hoogstwaarschijnlijk niet optreden, waardoor vissterfte voorkomen kan worden. Op enkele plekken in Rotterdam wordt OB-bemaling al toegepast. PvD pleit bij het college van burgemeester en wethouders hoeveel het kost om dit type bemaling overal toe te passen.

Print Friendly, PDF & Email