door Jan D. Swart

Barbara Kathmann, de fractie-voorzitter van de Partij van de Arbeid, gaat bij GroenLinks en de VVD bepleiten af te zien van een ouderwets coalitieakkoord en in plaats daarvan te kiezen voor een afspiegelingsvariant.

Kathmann, die zegt geen trek te hebben in het meewerken aan een op voorhand mislukt huwelijk ”in de loopgraven” en dus niet mee zal doen in een coalitie met Leefbaar Rotterdam, propageert daarentegen wel ”een raadsakkoord van alle grote partijen, van Leefbaar tot DENK, zet er een raadswethouder bij en ga aan de slag.’’

‘’Bestuurlijke vernieuwing met afspiegeling van alle politieke liefdes van de Rotterdammers geven een vierjarig huwelijk met deze verkiezingsuitslag veel meer kans van slagen’’, vindt zij, hoewel ze er als realiste aan toevoegt bang te zijn ‘’dat hier te weinig draagvlak voor zal zijn en dat veel partijen oude politieke structuren niet kunnen, niet willen en niet durven los te laten.’’

Dat is ook de reden dat de Rotterdamse PvdA onder leiding van Barbara Kathmann geen huwelijk aan gaat zoals dat nu min of meer wordt voorbereid met op rechts Leefbaar en de VVD en aan de andere kant GroenLinks en mogelijk D66 of de SP.

“Zo’n coalitie moeten we niet willen. Te veel niet-gedeelde waarden. Dat betekent voor ons een bestuur zonder visie en politiek vanuit de loopgraven, dus dood. En daarvoor hebben we Rotterdam allemaal veel te lief.’’

Print Friendly, PDF & Email