Oud-fractievoorzitter Leo Bruijn van de PvdA is een gedoodverfde kandidaat voor een wethouderspost in een nieuw college van B en W. Maar wie wordt de tweede sociaal-democraat, die wethouder wil worden? 

Op korte termijn zal dat bekend worden. De PvdA is dezer dagen op zoek naar  partijgenoten ‘die steengoede bestuurders zijn en die ambities kunnen omzetten in resultaten’. 

Op www.rotterdam.pvda.nl staat sinds eergisteren een oproep, gericht aan diegenen, die denken kans te maken. “Onze wethouders zijn vanzelfsprekend gedreven en overtuigde sociaaldemocraten, die met veel energie inzetten voor de noodzakelijke vernieuwing van de sociaaldemocratie, te beginnen in Rotterdam!”

En verder: “Nu de informatiefase is overgegaan in een formatiefase gaan we op korte termijn de selectieprocedure voor onze wethouders voeren. De fractie vindt het wenselijk daarbij ondersteuning te krijgen van een commissie. Deze commissie zal na gesprekken gevoerd te hebben de fractie adviseren. De fractie zal uiteindelijk aan de ledenvergadering van de PvdA een voorstel voorleggen over de deelname van de partij aan het college, het coalitieakkoord en de beoogd wethouders. De komende dagen overlegt de fractie over de samenstelling van die adviescommissie. Die zal bestaan uit een lid van de fractie, de voorzitter van de afdeling en één of twee externe leden. Nadere informatie hierover volgt op de ledenvergadering op 11 juni”.

Kandidaten kunnen zich uiterlijk 12 juni melden bij Stef Fleischeuer, voorzitter van de PvdA afdeling Rotterdam. 

Print Friendly, PDF & Email