De Partij van de Dieren in Rotterdam blijkt meer dan normale belangstelling te hebben voor de voorgenomen privatisering van Eneco en vraagt zich af of wethouder Adriaan Visser heeft geweten dat 31 van de 53 publieke aandeelhouders van Eneco van plan waren om alle leden van de Raad van Commissarissen in januari van dit jaar te ontslaan.

Raadslid Ruud van der Velden noemt die aantallen naar aanleiding van een reconstructie in de NRC, dat volgens hem ‘’een ontluisterend beeld geeft van de wanorde die er heerst en het wantrouwen dat er bestaat tussen de directie, Raad van Commissarissen en de Aandeelhouderscommissie van Eneco.’’

Omdat de Rotterdamse wethouder Visser binnen de Aandeelhouderscommissie belast is met de portefeuille deelnemingen wil Van der Velden weten of het ‘aangekondigde’ ontslag juist is en zo ja waarom de andere publieke aandeelhouders de RVC ongemoeid wilden laten.

‘’Klopt het dat de Aandeelhouderscommissie een doorslaggevende stem heeft in het verkoopproces sinds er in februari van dit jaar afspraken zijn gemaakt?’’, vraagt Van der Velden in een brief aan het demissionaire stadsbestuur, maar wel met de grote kans dat wethouder Visser die zelf zal beantwoorden, omdat er geen aanwijzingen zijn dat D66 zijn multifunctionele wethouder zal willen vervangen.

In het bewuste NRC-artikel staat ook dat de RvC zou hebben geëist dat de huidige voorzitter van de centrale ondernemingsraad van Eneco zich niet verkiesbaar stelt voor een nieuwe termijn. Ook daarover wil de Partij van de Dieren hom of kuit, omdat de COR zich van meet af aan uiterst kritisch heeft getoond ten aanzien van de privatisering van Eneco.

‘’Als alles klopt wat in het artikel staat, is er wat ons betreft sprake van onbehoorlijk bestuur van de Aandeelhouderscommissie. Deze commissie zit tot aan de enkels in een conflict dat zij zelf mede heeft veroorzaakt door de RvC en de Raad van Bestuur van Eneco tegen elkaar uit te spelen. Vermeende afspraken tussen RvC en de Aandeelhouderscommissie hebben beroering veroorzaakt bij de Raad van Bestuur, die zich logischerwijs niet gelukkig toonde met de gang van zaken’’, aldus Van der Velden.

Print Friendly, PDF & Email