De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft vragen aan het college van burgemeester en wethouders over zwakheden in de maatschappelijke kosten-batenanalyse, die is opgesteld om uitbreiding van vliegveld Rotterdam The Hague Airport te onderzoeken.

De bedoelde analyse heeft als doel om beleidsmakers te voorzien van informatie over de effecten van beslissingen die zij nemen. Het idee hierachter is dat beleidsmakers betere beslissingen nemen als zij over objectief bewijs beschikken. Maar volgens de Partij voor de Dieren blijkt uit een recent onderzoek dat juist de maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de uitbreiding van de luchthaven (uit 2015) een aantal zwakheden kent.

‘’In hoofdlijn geldt dat de baten sterk worden overdreven en dat de kosten sterk worden onderschat’’, aldus fractievoorzitter Ruud van der Velden. ‘’Het onderzoek stelt dat de baten met betrekking tot de snelheid waarmee passagiers kunnen worden afgehandeld, veel lager zijn dan de analyse doet vermoeden. Ook zullen er per vliegtuig straks minder passagiers van en naar RTHA reizen als het vliegveld daadwerkelijk wordt uitgebreid.’’

Van der Velden: ‘’De kosten met betrekking tot de uitstoot van koolstofdioxide en de effecten van een uitbreiding van het vliegverkeer op milieu en leefklimaat in de regio zijn hoger. Ook brengt uitbreiding van het vliegveld in de fysieke leefomgeving hogere kosten met zich mee ten aanzien van de kwaliteit van leven. Met een andere invulling van de buitenruimte hadden er namelijk nieuwe (en thans onbekende) baten kunnen worden aangeboord.’’

De PvdD wil nu ook dat de overlast van inwoners van Rotterdam-Noord wordt meegenomen als kostenpost in een maatschappelijke kosten- en batenanalyse. En pleit daarom voor een nieuwe MKBA waarin de kosten en baten van uitbreiding van RTHA nauwkeuriger worden weergegeven.

Print Friendly, PDF & Email