Raadslid Ruud van der Velden heeft zich al vaker zeer kritisch uitgelaten over het nieuwe Feyenoord-stadion en nu het bekend is dat er al in vroeg stadium sprake is van een tegenvaller van twintig miljoen euro bij de financiering vraagt hij zich dan ook in een brief aan het nieuwe stadsbestuur af of hiermee ‘’de race naar de bodem’’ begonnen.

Wat hij op korte termijn van wethouder Adriaan Visser wil weten is of die twintig miljoen inderdaad ‘’vreemd kapitaal’ is en in het verlengde hiervan welke gevolgen dit heeft voor de dividenduitkeringen voor de gemeente Rotterdam, die voor veertig miljoen in de vervangende Kuip investeert. ‘Bij hogere financieringslasten wordt de uitkering van dividend echter uiterst onzeker’’, verwacht de fractievoorzitter van de Dierenpartij.

‘’Hogere financieringslasten hebben bovendien een negatief gevolg voor de variabele prestatievergoeding voor voetbalclub Feyenoord, een van de pijlers van het spelersbudget’’, aldus Van der Velden. ‘’Die variabele prestatievergoeding komt voort uit de exploitatie van het nieuwe stadion minus de vaste vergoeding voor de voetbalclub én minus rente, provisie en aflossing van geleend geld. Extra financiering leidt dus tot een lagere variabele prestatievergoeding, met als gevolg dat het budget voor het aantrekken van nieuwe spelers ook lager is en dat voetbalclub Feyenoord hierdoor minder publiek trekt of zich niet kwalificeert voor Europees voetbal.’’

Omdat de gemeente Rotterdam de grond onder het nieuwe stadion koopt voor maximaal zestig miljoen euro en deze in erfpacht uitgeeft aan de juridische entiteit achter Feyenoord City, hoe verhouden zich dan de kosten van de grond tot de waardebepaling van de erfpacht? Want het is volgens Van der Velden niet ondenkbaar ‘’dat een duurder nieuw stadion leidt tot een hogere taxatie van de grond.’’ En als dat het geval is, hoe gaat het stadsbestuur acteren als de waarde de grens van zestig miljoen euro gaat overschrijden? Dat zijn de twijfels waarover het raadslid hom of kuit wil.

 Fractievoorzitter Ruud van der Velden van Partij voor de Dieren. Foto: gemeente Rotterdam

Print Friendly, PDF & Email