De wel of niet toegezegde gedoogsteun van de moslimpartijen Nida en DENK aan een aanvankelijk geopperd links minderheidscollege in Rotterdam is in het kader van de coalitievorming het laatste grote onderwerp van gesprek op het stadhuis in Rotterdam, omdat – als die toezegging inderdaad juist is – de VVD zich daardoor afgelopen zondagavond in het Novotel voor het blok gezet heeft gevoeld en uitsluitend om dié reden ja heeft gezegd tegen een stadsbestuur met de linkse partijen D66, PvdA en GroenLinks.

Na het akkoord van de liberalen volgden de rechtse christelijke partij het CDA en de politiek onzijdige CU/SGP, die – naar men nu aanneemt – óók van die gevraagde gedoogsteun op de hoogte waren. Maar nog steeds ontbreekt het bewijs dat Nida en DENK hiertoe bereid waren. En ook is onbekend wie die gedoogsteun gevraagd zou hebben, de informateurs of de linkse partijen PvdA en GroenLinks?

”Die zwijgzaamheid op details is verdacht”, vindt drs. Sjors van Maurik, die het proces volgt, ”want nu ik de persverklaring van Nida heb gelezen, wordt er over gedogen geen woord gezegd en spreekt fractieleider Nourdin el Ouali alleen maar zijn teleurstelling uit over het feit dat Nida geen deel uit maakt van dat stadsbestuur. Hij zet zich af tegen de oude politiek en beklaagt zich erover dat er aan de vernieuwing geen ruimte is gegeven. Op basis van die uitspraken zou ik het wel erg geraffineerd vinden als hij nu een spel speelt en de toegezegde gedoogsteun verzwijgt. Het kan. Maar het ligt meer voor de hand dat er van gedoogsteun geen sprake is geweest en in dat geval heeft iemand de VVD dit sprookje op de mouw gespeld.”

Ook DENK zegt niets in zijn verklaring over die optie. Fractieleider Stephan van Baarle foeterde alleen maar over de democratische schande dat een partij met vier zetels ”buiten het spel is gehouden.”

”En dan las ik vanavond ook nog dat verkenner Van der Vegt buitengewoon nieuwsgierig is naar wie de VVD nu eigenlijk voor ”dat fait à compli” heeft gesteld. Met andere woorden”, zegt socioloog Van Maurik. ”Welke spelletjes zijn er gespeeld? En als die gespeeld zijn, wie zoekt dat uit? En welke consquenties heeft dit de komende twee weken alsnog op de samenstelling van het stadsbestuur? Want wat gebeurt er als blijkt dat de VVD is voorgelogen en daarbij essentieel: door wie? Ik krijg daarom niet de indruk dat de race al gelopen is.”

Print Friendly, PDF & Email

Laat een reactie achter