De eerste keer dat ik met de stichting RADAR in aanraking kwam, was toen ze zonder succes een aangifte deden tegen Pim Fortuyn. Hij had – achteraf gesteund door enkele hoogleraren staatsrecht – betoogd dat artikel 1 van de grondwet (tegen discriminatie) eigenlijk volkomen overbodig was en de vrijheid van meningsuiting in gevaar bracht. Een vooruitziende blik als we nu het gekrakeel over Zwarte Piet, slavernij en onze zeehelden bekijken.

Tijdens mijn werk als geschiedenisdocent op een grote zeer divers samengestelde scholengemeenschap in Rotterdam West werd ik verscheidene malen geconfronteerd met discriminatoire opmerkingen van leerlingen (top VWO !). Ze hadden het niet zo op andersdenkenden, afvalligen, vrouwen, homo’s en Joden. Tijdens een les over de Endlösung of Holocaust moest ik zelfs “corrigerend” optreden, toen een leerling meende te moeten zeggen dat de Joden dit over zichzelf hadden afgeroepen.

Ik zal mijn woorden niet herhalen, maar ik nam me wel voor me te verdiepen in de bronnen waar die leerlingen hun opvattingen aan ontleedden. De schellen vielen van mijn ogen toen ik de Koran en delen van de Hadith (leven van hun profeet) las. Nu moet ieder historisch boek gelezen worden in het kader van de tijd waarin het geschreven is – ook in het Oude testament staan onverkwikkelijke dingen – maar hier staarde me van vrijwel iedere bladzijde een gewelddadige mentaliteit aan.

Op zich niets bijzonders in historisch perspectief gezien, ware het niet dat een groot deel van mijn leerlingen en hun ouders de inhoud als onherroepelijk en waar beschouwden. Degene die dat niet vonden hielden wijselijk hun mond vertelden ze me tussen neus en lippen door.

Dus in 2009 wilde ik RADAR graag gebruiken en een klacht indienen, daarom mailde ik: “Ik heb de Koran gelezen en voel me als christen en daarom als “ongelovige” bijzonder gediscrimineerd. Tot drie keer toe wordt beweerd dat ik eigenlijk gedood kan en mag worden. Hierbij vallen de vergelijkingen met een aap, een hond en een varken eigenlijk in het niet. Verder barst het van de antisemitische opvattingen. Ik voel me niet veilig omdat velen de Koran als het woord van God (Allah) zien. Ik vind het blasfemie om namens God anderen zo te discrimineren en beledigen. Doet u ook iets met blasfemie? ”

Uiteraard hoorde ik niets.

Ik kom tot deze ontboezeming, omdat RADAR zonder enige terughoudendheid de anti Zwarte Piet demonstranten heeft gesteund. Dan hebben ze natuurlijk hun taak schromelijk verzaakt, al die jaren daarvoor toen Zwarte Piet nog gewoon kon opereren; dit terzijde. Maar nu is een maand geleden een ziekelijk gewelddadig facebookbericht over een aanslag op de Sint openbaar gemaakt. Zou RADAR zich verontschuldigen voor haar keuze?

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rotterdam? Gratis abonneren!