Het college heeft de gebiedscommissie van Hoek van Holland geadviseerd om onder de 9083 bewoners een referendum te houden of een natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder wenselijk is. ‘’We kennen tot nu toe eigenlijk alleen de mening van de tegenstanders en we horen niks van de voorstanders’’, zei wethouder Eerdmans.
‘’Dan zijn ze er misschien wel niet’’, pareerde Christine Eskes van het CDA, die een natuurbegraafplaats een onwenselijke ontwikkeling vindt.
Eind van dit jaar gaat de Rotterdamse gemeenteraad beslissen over de bestemming van het agrarische cultuurlandschap waar in de voorlopige plannen ruimte is opgenomen voor maximaal 3400 rustplaatsen zonder steen of kruis. De kist en de kleding van de overledene moeten dan biologisch afbreekbaar zijn.
‘’Je moet er toch niet aan denken dat als je daar je hond uitlaat, dat ie gaat lopen graven en kwispelend met een bot van een mens in zijn bek aan komt lopen’’, aldus Jeroen van der Lee van de Dierenpartij.

De tegenstanders van deze natuurbegraafplaats vinden het een ‘bizarre grondclaim’, die tegenover de volgende generaties niet te verantwoorden is. Bovendien vinden ze het vreemd dat alleen Rotterdam hierover gaat beslissen, omdat nergens is vastgelegd wie van deze redelijk nieuwe wijze van begraven gebruik mag maken. De anonieme dodenakker kan even goed bestemd zijn voor Hagenaars, bewoners van het Westland en het nabij gelegen Maassluis. De inwoners van Hoek van Holland hopen ook vanuit die gemeenten steun te krijgen.

De grootste pijn bij de ondertekenaars van de petitie is evenwel dat het natuurbegraven bedacht is door de commercie met als adagium: het moet een hype worden. Als dat lukt moet de grond van de Bonnenpolder eerst een meter worden opgehoogd, omdat dit is voorgeschreven in de wet op de lijkbezorging. ‘Moeten wij recreëren in die sfeer? En maakt geld alles toelaatbaar?’ Die vragen krijgt wethouder Joost Eerdmans (Buitenruimte) voor zijn kiezen als het bestemmingsplan voor de polder, die grenst aan het Staelduinse bos en de Oranjebuitenpolder, alsmede de vermarkting van – zoals de tegenstanders zeggen – ‘schaarse natuur’ aan het einde van dit jaar aan de orde komt.

De Partij voor de Dieren heeft zijn standpunt al bepaald. ‘Het probleem van natuurbegraven is dat er ‘gebiedsvreemd’ materiaal wordt ingebracht in een natuurgebied. We weten nog weinig van de effecten van natuurbegraven op de natuur of de kwaliteit van het grondwater. Daarom vinden we dat we ons niet moeten wagen aan wetenschappelijke onzekerheid. Er vindt een natuurverstoring plaats, omdat er grafkuilen moeten worden gegraven’, aldus de partijtop op zijn website. ‘Juist in een polderlandschap als de Bonnen valt dit extra goed op. Wilde dieren als vossen kunnen op zoek gaan naar de stoffelijke resten van de mensen die op een natuurbegraafplaats liggen. Niemand zit hier op te wachten’.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rotterdam? Gratis abonneren!