De toekomstige bewoners van het project Rietveld in het park Zestienhoven krijgen hun nieuwe huis met aardgasaansluiting. De omgevingsvergunning is voor 1 juli 2018 verleend en dat was de cruciale datum waarop besloten werd voortaan gasvrij te bouwen. Juridisch hebben de bewoners dus geen poot om op te staan en bouwwethouder Bas Kurvers evenmin.

Inzake Rietveld voegde Kurvers eraan toe dat gasloze aansluiting in geen van alle gevallen besproken en aangevraagd is toen de huizen werden ontworpen en bovendien hebben ook niet alle kopers achteraf spijt als haren op hun hoofd. De klachten, die verwoord werden door CDA-raadslid René Segers, betreft enkelen.

‘’Makelaar, aannemer en gemeente wijzen naar elkaar en het eind van het liedje is: procedures zijn verstreken, handtekeningen zijn gezet, planvorming is geweest, omgevingsvergunning is vergund en er is geen mogelijkheid meer om af te wijken van aansluiting op gas. CDA vindt dit onthutsend’’, aldus Segers in zijn maidenspeech.

‘’Juridisch zal het kloppen, maar het staat totaal haaks op het urgentiebesef van onze duurzame doelstellingen. Als we dit volhouden bouwen we pas het eerste gasloze huis als deze collegeperiode alweer voorbij is.’’

Segers had graag achteraf nog willen ingrijpen, maar ‘’afspraak is afspraak’’, vond Kurvers en ‘’er is nu eenmaal een juridische werkelijkheid die ons bindt aan de afspraken die zijn gemaakt. Het is even een overgangsperiode, maar geloof me, vanaf nu is het zoals u wilt: plankgas naar gasvrij.’’

Print Friendly, PDF & Email