mainImage

Anna Blaman Prijs 2022 uitgereikt aan Raoul de Jong

3 december 2022, 13:03 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Op vrijdag 2 december is de Anna Blaman Prijs 2022 uitgereikt aan Raoul de Jong. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis overhandigde locoburgemeester Achbar de prijs, die de bekroning is van een waardevol auteurschap in en voor Rotterdam. De uitreiking was gevuld met openhartige optredens. Zo droeg jurylid Jet Sol het juryrapport voor, en hielden schrijfster Daphne Huisden en winti-priesteres Marian Markelo beiden een lofrede. Ook verzorgden GerdaLentenHavertong en Ronald Snijders een muzikaal programma.

In zijn dankwoord zei De Jong, ontroerd: "Ik doe het niet om deze prijs te winnen, maar voor die achttienjarige jongen op de fiets die ik toen was en anderen die nu op hem lijken. Tegen hen wil ik zeggen: je bent niet gek, het is de wereld die anders moet - je kunt er zelf een mooi verhaal van maken, dat heeft wel degelijk zin." 

Leesbevordering
Bij de uitreiking waren ook leerlingen van het Montessori Lyceum en studenten van Zadkine aanwezig, twee Rotterdamse scholen. De Jong zal deze scholen bezoeken om te praten over zijn werk en zo het lezen onder jongeren te bevorderen. Hiermee maakt hij zich sterk voor de missie van Passionate Bulkboek: samen lezers maken.

Het juryrapport
De jury van de Anna Blaman Prijs 2022 wordt voorgezeten door Carlos Gonçalves, voorzitter van de Rotterdamse Kunststichting. Daarnaast hebben Hasna El Maroudi (columnist NRC Media en freelancejournalist), Jet Sol (presentatrice literaire programma’s en host diverse podcasts), Anna van Strien-Windgassen (bestuurslid Passionate Bulkboek) en Edward van de Vendel (laureaat Anna Blaman Prijs 2019) zitting in de jury.

Over De Jong schreef de jury in het juryrapport: "Net als Anna Blaman in haar tijd, maakt Raoul de Jong zich op vele fronten cultureel-maatschappelijk en journalistiek verdienstelijk; en misschien delen Blaman en De Jong meer dan we hadden kunnen vermoeden een persoonlijke verbondenheid met de vertrapte overlever, de eenzame strijder die niet wijkt."

Laureaat Raoul de Jong
De Rotterdammer Raoul de Jong (1984) publiceerde tot zover acht boeken. Als jongste laureaat ooit ontving hij voor zijn debuut de Dick Scherpenzeelprijs. De grootsheid van het Al werd onderscheiden met Het Beste Rotterdamse Boek en stond op de shortlist voor de Bob den Uyl Prijs. Zijn boek Jaguarman, verschenen in 2020, werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs, de European Union Prize for Literature, de Boekenbon Literatuurprijs en de Boon. Daarnaast schrijft De Jong voor theater en toneel en zet hij zich journalistiek in voor Vrij Nederland, Het Parool en NRC Handelsblad.

Over de Anna Blaman Prijs
De Anna Blaman Prijs werd in 1965 ingesteld door het Prins Bernard Cultuurfonds en voor het eerst in 1966 uitgereikt aan auteur Adriaan van der Veen. In 2015 nam Passionate Bulkboek de prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds over. De literaire prijs kan door haar roemrijke laureaten als het literaire geheugen van de stad en regio worden gezien. Andere laureaten zijn o.a. Bob den Uyl (1968), Cornelis Bastiaan Vaandrager (1981), Jules Deelder (1988), Anne Vegter (2004) en Sanneke van Hassel (2013). In 2019 ontving jeugdauteur Edward van de Vendel de prijs.


Foto: PR