mainImage

Haven Rotterdam is beschermd tegen stijging zeespiegel

25 oktober 2021, 17:38 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam, NieuwsopBeeld

De stijging van de zeespiegel leidt de komende decennia waarschijnlijk nog niet tot problemen in de Rotterdamse haven. Dat denkt het Havenbedrijf Rotterdam, dat een nieuw klimaatrapport van het KNMI wel als een belangrijke waarschuwing beschouwt.

In de studie heeft het KNMI zijn verwachtingen voor de zeespiegelstijging naar boven bijgesteld. Een woordvoerder van het Havenbedrijf stelt in een reactie dat de klimaatproblematiek "steeds urgenter" wordt. "Daarmee wordt het ook steeds belangrijker dat het nieuwe kabinet maatregelen neemt", voegt hij daaraan toe.

De Rotterdamse haven is nu nog een grote milieuvervuiler in Nederland. Maar in de haven wordt ook veel gewerkt aan projecten om de CO2-uitstoot terug te dringen, bijvoorbeeld door meer in te zetten op waterstof als brandstof. "We kunnen nog meer dan nu al gebeurt", geeft de zegsman aan. Maar daarvoor zou het wel nodig zijn dat de overheid meehelpt en beleid uitstippelt.

Ruwweg de helft van de haven wordt beschermd door de Maeslantkering bij Hoek van Holland. Die stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg moet een vloedgolf van 5 meter boven NAP aankunnen. De andere helft van de haven, met bijvoorbeeld de Tweede Maasvlakte, ligt volgens het Havenbedrijf in direct contact met de zee. Bij de aanleg van bijvoorbeeld de kademuren is er wel rekening mee gehouden dat de zeespiegel in de komende decennia omhoog zal gaan. De nieuwe ramingen van het KNMI zouden daarom voorlopig nog niet voor problemen zorgen.

Ondernemersorganisatie VNO-NCW noemt het "belangrijk en goed" dat het KNMI de uitkomsten van het eerdere klimaatrapport van het VN-panel van klimaatwetenschappers "vertaalt naar een breed publiek". Volgens de lobbyorganisatie is het belangrijk om komende tijd met alle partijen te werken aan de klimaataanpak. "Het bedrijfsleven heeft hiervoor plannen gemaakt en het komt nu aan op uitvoering en bijvoorbeeld de aanleg van infrastructuur, versnelling van procedures en de juiste mix van ondersteuning", aldus VNO-NCW.

Staalbedrijf Tata Steel geeft ook aan in het rapport van het KNMI "bevestiging" te zien van de urgentie om te verduurzamen. Volgens een woordvoerster heeft het bedrijf achter het hoogovencomplex bij IJmuiden op dit vlak onlangs juist een belangrijke stap gezet door nieuwe vergroeningsplannen te presenteren. Die is het concern nu verder aan het uitwerken. Olie- en gasconcern Shell heeft nog niet gereageerd op de bekendmakingen van het KNMI. Een woordvoerster van KLM laat weten dat de luchtvaartmaatschappij het rapport zal bestuderen.


Door: ANP