mainImage

Horeca in Bloemhof geeft te veel overlast

Hillevliet
24 oktober 2021, 12:50 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam, NieuwsopBeeld

In Bloemhof heeft de horeca een aanzuigende werking op overlast gevende personen waaronder hangjongeren. Om de balans tussen levendigheid en woonbaarheid in de wijk te herstellen is uitbreiding van de horeca daarom niet wenselijk. Dat is het advies van de wijkraad aan wethouder Kasmi. Enige uitzondering is het oude schoolgebouw aan de Putselaan 178. Daar is daghoreca een wenselijke ontwikkeling, omdat buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Zelfs vermindering van horecafuncties is niet uitgesloten in Hart van Oleander, omdat in dat gebied veel drugsproblematiek is. Bovendien is de laatste twee jaar regelmatig horeca gerelateerde overlast kenbaar gemaakt door bewoners.

De wijkraad meldt vooral overlast aan de Hillevliet ter hoogte van de Asterstraat, St. Andriesstraat kruising Oleanderstraat, bij de winkelstrip Putsebocht, aan de Putselaan ter hoogte van de Abcoudestraat, de Meerdervoortstraat, om precies te zijn de afrit vanaf de Groene Hilledijk. De handhaving blijft daar onvoldoende.  De uitstallingen van horecaondernemers is een groot probleem, alsmede de racende maaltijdbezorgers op de scooters.

Bloemhof is aangewezen als één van de zeven focuswijken binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Bloemhof heeft al sinds de introductie van de Rotterdamse veiligheidsindex een lage score.