Dagblad010 | Iets minder aanmeldingen dit jaar bij Hogeschool Rotterdam
mainImage

Iets minder aanmeldingen dit jaar bij Hogeschool Rotterdam

12 mei 2021, 14:32 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws

Bij de Hogeschool Rotterdam worden voor het aankomende studiejaar 12.166 studenten verwacht. Dit is 3,2 procent minder ten opzichte van vorig jaar, maar toch min of meer gelijk aan het aantal nieuwe aanmeldingen in 2019. De te verwachten instroom voor Hogeschool Rotterdam laat een kleinere daling zien dan gemiddeld in het land.

De verwachting voor de instroomcijfers is gemeten rond 1 mei, zoals dat ieder jaar gebeurt. Het coronavirus zorgde vorig jaar ervoor dat eindexamenkandidaten een maand langer de tijd hadden zich aan te melden. Dat jaar groeide de instroom flink, vooral omdat dat schoolverlaters geen eindexamen hoefden te doen en doordat zij vaker afzagen van een ‘tussenjaar’. Dit jaar daalt het aantal aanmeldingen op landelijk niveau met ongeveer 7%, ondanks de vermindering van het collegegeld. Met name de studenten die voor het eerst gaan studeren melden zich minder dan vorig jaar aan voor een hbo-opleiding. Wel groeit het aantal aanmelders met een niet-Nederlands diploma, vooral uit Europese landen.  

Het ziet er naar uit dat het aantal studenten uit het buitenland weer toeneemt, vergeleken met vorig jaar. Toen waren er beduidend minder internationale studenten, wat een direct gevolg van de coronamaatregelen was. Met name de kunstopleidingen en International Business doen het goed.

“De ervaring leert dat de er na de 1-mei telling geen grote verschuivingen meer optreden in aantallen aanmelders en we qua aantal eerstejaarsstudenten van ongeveer dit aantal kunnen uitgaan. Het verheugt mij dat we naar alle waarschijnlijkheid een redelijk stabiel aantal nieuwe studenten mogen verwelkomen'', zegt collegevoorzitter Ron Bormans van de Hogeschool in reactie op de nieuwe cijfers.