Dagblad010 | Invoering nieuwe Rotterdamse wijkraden stap dichterbij
mainImage

Invoering nieuwe Rotterdamse wijkraden stap dichterbij

17 september 2021, 17:16 uur
Rotterdam & Regio, Echwel Rotterdam, IJsselmondeNieuws

De nieuwe wijkdemocratie in Rotterdam is een stap dichterbij gekomen, nu het college van burgemeester en wethouders de regelgeving voor de nieuw in te voeren wijkraden rond heeft. Ook is het uitvoeringsplan voorgelegd aan de gemeenteraad, wat ervoor moet zorgen dat de invoering van de wijkraden volgend jaar zo soepel mogelijk verloopt.

Op 17 juni besloot de gemeenteraad dat Rotterdam 39 wijkraden krijgt. Hiermee krijgen bewoners meer zeggenschap over de benodigde plannen in hun wijk, waar het geld aan wordt besteed en welke initiatieven van medebewoners worden uitgevoerd. Ook praten bewoners mee over stedelijke plannen die de wijk overstijgen, zoals Feyenoord City. De wijkraden vervangen de huidige gebiedscommissies en wijkcomités en worden na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 ingevoerd.

In de regelgeving heeft het college onder meer de precieze verdeling van de wijkraden over de stad vastgesteld, net als het kiesrecht, de taken en bevoegdheden van een wijkraad en de overlegvormen. Een wijkraad bestaat uit zeven tot negen bewoners, afhankelijk van de wijkgrootte. De leden krijgen ondersteuning van een onafhankelijke wijkraadcoördinator. Op 16 maart, dezelfde dag als de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen Rotterdammers ook naar de stembus om de leden van hun wijkraad te kiezen.

In de komende maanden komt de gemeente met een campagne om uit te leggen wat de nieuwe wijkdemocratie inhoudt en om leden voor de wijkraden te werven. Ook wordt er onder andere gewerkt aan de stadsbrede invoering van het digitale platform Mijn Rotterdam. Hiermee moet het voor Rotterdammers makkelijker worden om bewonersinitiatieven in te dienen, daarover te stemmen en mee te denken en praten over projecten in de wijk. Ambtenaren van de gemeente gaan vanaf volgend jaar ook meer vanuit de wijken werken om dichter bij de bewoners te staan, vanuit onder meer 39 zogeheten wijkhubs.


Door: ANP | Foto: Ossip van Duivenbode