Dagblad010 | Nieuwbouw Wielewaal doorkruist gerechtelijke procedure
mainImage

Nieuwbouw Wielewaal doorkruist gerechtelijke procedure

16 mei 2021, 01:07 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws

Projectontwikkelaar BPD gaat van start met het bouwen van nieuwe woningen in de Wielewaal, terwijl er nog een cassatieprocedure bij de Hoge Raad loopt over een fundamentele kwestie. Die gaat over de vraag of Woonstad de grond inclusief de te slopen woningen in 2016 had mogen verkopen aan BPD (Bouwfonds Gebiedsontwikkeling). De uitspraak van de Hoge Raad wordt in juli verwacht.

Met de uitspraak van de Raad van State deze week op 12 mei 2021 is het bestemmingsplan voor de Wielewaal onherroepelijk vastgesteld. De cassatieprocedure bij de Hoge Raad gaat echter over een fundamentele kwestie. Door nu van start te gaan met de nieuwbouw laten Woonstad, BPD en de gemeente het recht zijn werk niet doen.

Het is niet voor het eerst dat een lopende gerechtelijke procedure over herstructurering niet wordt gerespecteerd. Dit gebeurde onlangs ook in de Tweebosbuurt, waar woningcorporatie Vestia met toestemming van de gemeente op 19 april 2021 van start is gegaan met het slopen van woningen terwijl er nog een hoger beroepsprocedure loopt over recht op huisvesting versus dringend eigen gebruik.

De cassatieprocedure bij de Hoge Raad gaat om een fundamentele rechtsvraag, namelijk hoe de Woningwet 2015 moet worden uitgelegd als het gaat om verkoop van woningen door een woningcorporatie. De grond en de woningen zijn zonder medeweten van de bewoners door Woonstad onderhands verkocht aan BPD. De bewoners van de Wielewaal en hun advocaat vinden onder meer dat Woonstad de woningen in het openbaar had moeten aanbieden, waardoor ook zittende huurders in de gelegenheid waren geweest om hun woning te kopen. Dit is niet gebeurd.

Omdat het bij de Hoge Raad draait om de vraag hoe de Woningwet moet worden uitgelegd als het gaat om de verkoop (weglek) van maatschappelijk vermogen, is deze procedure niet alleen in het belang van de Wielewaalers maar in het belang van alle verhuurders en huurders, en dus het algemeen belang. De rechtsprocedure wordt dan ook gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

De door bewoners opgerichte wooncoöperatie Unie Van en Voor de Wielewaalers heeft een eigen plan uitgewerkt voor nieuwbouw van 545 woningen in het sociale- en middensegment. De bewoners zijn nooit bij gemeente en/of de directie van Woonstad aan tafel genodigd.